دبیرستان نمونه دولتی اورامان

مکانی جهت تحصیل بهتر دانش آموزان ممتاز شهرستانهای پاوه , روانسر, جوانرود و ثلاث باباجانی

اتاق گفتگو

سایت ارائه دهنده

 

راهنمایی و تذکر

١- باید ابتدا در قسمت  nickname  نام خود را به انگلیسی وارد نمایید البته در داخل اتاق گفتگو میتوانید به صورت فارسی به گپ و گفتوگو بپردازید

2- این اتاق گفتگو صرفا مختص بحث های علمی و امور حول دبیرستان نمونه دولتی اوارمان میباشد پس از آن در موارد دیگر استفاده نکنید