دبیرستان نمونه دولتی اورامان

مکانی جهت تحصیل بهتر دانش آموزان ممتاز شهرستانهای پاوه , روانسر, جوانرود و ثلاث باباجانی

برنامه ی فعالیت دانش آموزان در خوابگاه در طول 24 ساعت
نویسنده : ادمین - ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱
 

برنامه ی دانش آموزان خوابگاهی دبیرستان نمونه دولتی اورامان در طول  24 ساعت  ( اعم از نماز جماعت ، صرف غذا  ، کلاس های درس فوق برنامه ، طرح خود اتکایی ورزش ، مطالعه ، استراحت ، خواب  و ... ) در سال تحصیلی  1388  / 1377 

نوع فعالیت

زمان

ایام هفته

6

الی

30/ 6

30/6

الی

45/6

45/6

الی

20/7

20/7

الی

45/7

8

الی

30/12

30/12

الی

15/13

15/13

الی

16

16

الی

18

18

الی

30/19

30/19

الی

30/21

30/21

الی

22

22

الی

30/22

22

الی

6

شنبه

بیداری و نماز

ورزش و نرمش صبحگاهی

صرف صبحانه

آماده شدن برای حضور در مدرسه

حضور در کلاس های

در س

نماز و نهار

کلاس های فوق برنامه

استراحت

نماز

شام

استراحت

ساعت مطالعه

کارهای شخصی و آماده شدن برای خواب

خاموشی

خواب

یکشنبه

بیداری و نماز

ورزش و نرمش صبحگاهی

صرف صبحانه

آماده شدن برای حضور در مدرسه

حضور در کلاس های

در س

نماز و نهار

 

استراحت

نماز

شام

استراحت

ساعت مطالعه

کارهای شخصی و آماده شدن برای خواب

خاموشی

خواب

دوشنبه

بیداری و نماز

ورزش و نرمش صبحگاهی

صرف صبحانه

آماده شدن برای حضور در مدرسه

حضور در کلاس های

در س

نماز و نهار

کلاس های فوق برنامه

استراحت

نماز

شام

استراحت

ساعت مطالعه

کارهای شخصی و آماده شدن برای خواب

خاموشی

خواب

سه شنبه

بیداری و نماز

ورزش و نرمش صبحگاهی

صرف صبحانه

آماده شدن برای حضور در مدرسه

حضور در کلاس های

در س

نماز و نهار

 

استراحت

نماز

شام

استراحت

ساعت مطالعه

کارهای شخصی و آماده شدن برای خواب

خاموشی

خواب

چهارشنبه

بیداری و نماز

ورزش و نرمش صبحگاهی

صرف صبحانه

آماده شدن برای حضور در مدرسه

حضور در کلاس های

در س

نماز و نهار

کلاس های فوق برنامه

استراحت

نماز

شام

استراحت

ساعت مطالعه

کارهای شخصی و آماده شدن برای خواب

خاموشی

خواب

پنج شنبه

بیداری و نماز

ورزش و نرمش صبحگاهی

صرف صبحانه

آماده شدن برای حضور در مدرسه

حضور در کلاس های

در س

نماز و نهار

 

استراحت

نماز

شام

استراحت

ساعت مطالعه

کارهای شخصی و آماده شدن برای خواب

خاموشی

خواب

جمعه

بیداری و نماز

ورزش و نرمش صبحگاهی

صرف صبحانه

مطالعه و مرور

استراحت

حضور در نماز جمعه

استراحت

مسابقات ورزشی

نماز

شام

استراحت

ساعت مطالعه

کارهای شخصی و آماده شدن برای خواب

خاموشی

خواب